Wizualizacja

Dobrze wykonana wizualizacja daje szeroką możliwość zdalnego sterowania, ze szczególnym naciskiem na monitoring zdarzeń, diagnostykę urządzeń, a przede wszystkim na analizę i prezentację wyników przedstawiających pełny obraz sytuacji na obiektach.

Usługi firmy APP obejmują pełne wykorzystanie możliwości systemów SCADA, jak i też tworzenie prostych i czytelnych wizualizacji na panelach operatorskich HMI. Nasze działania w tej dziedzinie to:

  • komputerowe systemy nadzorowania, monitorowania i sterowania procesami przemysłowymi,
  • komunikacja z aparaturą sterującą i urządzeniami mikroprocesorowymi różnych producentów,
  • prezentacja danych w postaci raportów, trendów, list alarmowych, okienek diagnostycznych,
  • dostęp do danych poprzez serwer WWW.

Istotnym elementem zbierającym wszelkie informacje jest właściwa ocena i dobór rozwiązania w dziedzinie komunikacji przemysłowej, mianowicie:

  • opracowywanie struktury architektury komunikacji sprzętowej wraz z oprogramowaniem, które można zastosować w projektowanych i tworzonych systemach sieci przemysłowych,
  • tworzenie połączeń z najpopularniejszymi standardami wymiany danych, wśród których są protokoły CANopen, DeviceNet, Ethernet TCP/IP, InterBus-S, Modbus, M-Bus, Profibus oraz komunikacja radiowa, HDSL, Wi-Fi, GSM/GPRS.

Wizualizacja obiektów może być lokalna przy użyciu kompaktowych paneli operatorskim (tzw. Human Machine Interface), lub też jako centralny system nadzorujący pracę całej technologii zakładu.