Usługi laboratoryjne i serwisowe

Nasza firma oferuje usługi laboratoryjne w zakresie parametryzacji, sprawdzania, kalibracji oraz naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej w następującym zakresie:

I. POMIARY CIEPLNE
 1. Pomiary temperatury
  • czujniki oporowe(wszystkie typy),
  • czujniki termoelektryczne (wszystkie typy),
  • przetworniki temperatury,
  • termometry,
  • termostaty i regulatory temperatury.
 2. Pomiary ciśnieniowe
  • przetworniki ciśnienia,
  • przetworniki różnicy ciśnień,
  • manometry,
  • presostaty.

Sprawdzenia możemy dokonać zarówno w naszym laboratorium jak też i na obiekcie u Klienta. Oferujemy także możliwość demontażu aparatury, sprawdzenia w laboratorium i ponownego montażu na obiekcie.

II. POMIARY ELEKTRYCZNE
 1. Analiza parametrów sieci:
  • kontrola symetrii układu trójfazowego;
  • analiza wyższych harmonicznych;
  • kontrola kolejności wirowania faz;
  • pomiary parametrów pętli zwarcia;
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B;
 2. Pomiary rezystancji uziemienia;
 3. Diagnostyka urządzeń:
  • kontrola liczników energii elektrycznej;
  • kontrola przekładników prądowych i napięciowych;

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem kalibracyjnym i pomiarowym renomowanych firm. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne świadectwa kalibracji.

Świadczymy również usługi serwisowe w zakresie:

 1. Utrzymanie ruchu automatyki.
  • układów sterowania,
  • układów automatycznej regulacji,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • innych układów automatyki.
 2. Przeglądy urządzeń AKPiA oraz układów zasilania i sterowania.