Najciekawsze projekty

  • Kompleksowe wykonanie stacji testów wirówek odśrodkowych - projekt, dostawy, montaż - we wszystkich branżach i uruchomienie [konstrukcje i obudowy dzwiękochłonne stanowisk, instalacje zasilania mediów hydraulicznych, instalacja el. i AKPiA (5 szt. szaf zasilająco-sterowniczych, aparatura pomiarowa, system monitoringu drgań, oprogramowanie sterowników GE Fanuc i stacji wizualizacyjno-raportującej - Platforma Wonderware)]

  • Wykonanie projektu, dostawa i uruchomienie systemu pomiaru i przesyłu danych w ramach projektu „Instalacja pomiarowa zielonej energii 10 turbin i przesył danych” dla farmy wiatrowej

  • Wykonanie systemu nadzoru mediów energetycznych (wody pitnej, wody przemysłowej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, pary, spręzonego powietrza, gazu) - dostawa i montaż aparatury pomiarowej, prefabrykacja, dostawa i montaż skrzynek pomiarowych i koncentratorów, montaż tras kablowych i okablowania, wykonanie oprogramowania (Platforma Wonderware + eksport i import danych do systemu SKOME) oraz uruchomienie systemu

  • Wykonanie projektu branży AKPiA w ramach remontu i modernizacji systemu automatyki, pomiarów i sterowania kotła 110MW

  • Dostawa instalacja i konfiguracja oprogramowania Wonderware, wykonanie aplikacji archiwizacji, raportów i importu danych oraz uruchomienie systemu monitorowania ciepła w węźle pomiarowym elektrociepłowni

  • Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej, szaf zasilających i skrzynek sterowniczych AKPiA (wraz z ich prefabrykacją) oraz wykonanie prac demontażowych i montażowych AKPiA w ramach remontu i modernizacji systemu automatyki, pomiarów i sterowania kotła 110MW

  • Dostawa i uruchomienie stacji teletransmisji, nadzoru i monitoringu rozdzielnic 110kV oraz 15kV z zastosowaniem PLC GE Fanuc oraz oprogramowania InTouch, CIMPLICITY HMI

  • Wykonanie projektu, prefabrykacja i dostawa szafy falownika i stojaka softstartu oraz dostawa silnika indukcyjnego niskiego napięcia dla napędu wentylatora wyciągu spalin wraz z parametryzacją i uruchomieniem przemiennika w stacji transformatorowo-rozdzielczej na terenie elektrociepłowni