Współpraca z firmą Landis+Gyr.

W dobie globalnej optymalizacji wszystkich stref życia, gdzie precyzyjne określenie zapotrzebowania na dany surowiec odzwierciedla się w postaci zaoszczędzonych pieniędzy podmiotów użyteczności publicznej, ograniczanie marnotrawienia złóż surowcowych a co za tym idzie ekologiczniejsze podejście do produkcji przemysłowej, energetyki wydaje się być jednym z najważniejszych powodów dla których postanowiono wytworzyć urządzenia pomiarowe bardzo wysokiej precyzji. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie układów elektronicznych.

Landis+Gyr to wiodący dostawca zintegrowanych rozwiązań do zarządzania energią, dostosowanych do wymagań sektora energetycznego. Liczniki i systemy tej firmy umożliwiają producentom energii oraz użytkownikom końcowym optymalizację zużycia energii elektrycznej i obniżenie wydatków na energię, a także przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W zakres naszej oferty dotyczącej układów pomiarowych wchodzą:

  • konsultacje oraz doradztwo techniczne
  • przygotowanie założeń do przetargów
  • projekty techniczne
  • prefabrykacja szaf pomiarowych
  • montaż obiektowy
  • uruchomienie układów pomiarowych na obiekcie
  • pomiary elektryczne
  • parametryzacja liczników elektrycznych
  • szkolenia użytkowników
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Do odczytu i analizy danych pobranych z liczników energii elektrycznej służy program DIALOG firmy Landis+Gyr. Jest to serwer odczytowy, który wykorzystując wiele protokołów komunikacyjnych pobiera i reorganizuje dane gromadzone w koncentratorach, licznikach i innych urządzeniach, a następnie odsyła je w formacie odpowiednim dla serwera danych.