O nas

APP Spółka z o. o. została utworzona w 2005 roku przez grupę doświadczonych inżynierów, specjalizujących się w automatyce przemysłowej w branży energetycznej.

Wysokie kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej i inżynieryjno - technicznej, pasja z jaką działamy oraz dobra znajomość najnowszych rozwiązań automatyki i informatyki przemysłowej, pozwoliły na szybkie ukształtowanie dobrej pozycji rynkowej firmy.

Kolejne lata zaowocowały umocnieniem naszej marki w branży energetycznej oraz dynamicznym rozwojem nowych obszarów usług oraz portfela zamówień - m.in. w branży hutniczej, górniczej, chemicznej, obszarze ciepłownictwa, gospodarki wodnej oraz w zakładach produkcyjnych o różnorodnym profilu produkcji.

W 2008 roku firma zorganizowała Biuro Inżynieryjno - Techniczne w Połańcu angażując w nim zespół inżynierów i techników automatyków z wieloletnim doświadczeniem z Elektrowni Połaniec.

Skupiony w APP potencjał inżynieryjno - techniczny, własne zaplecze warsztatowo - laboratoryjne oraz dobra orientacja i znajomość aktualnej oferty dostawców: aparatury kontrolno-pomiarowej, aparatury sterowniczej i zasilającej, systemów sterowania i wizualizacji, sprzętu i systemów informatyki przemysłowej, daje nam dzisiaj możliwość oferowania naszym Klientom, optymalnych dla nich rozwiązań pod względem technicznym i kosztowym.