Kontakt
APP Spółka z o.o.
31-752 Kraków
ul. Łowińskiego 7E
tel. 12 632 97 72/73
NIP 945-20-39-471
e-mail: biuro@app-automatyka.pl

Zapytania ofertowe
e-mail: oferty@app-automatyka.pl

Biuro Techniczne
28-230 Połaniec
ul. Czarnieckiego 6D
tel./fax 15 865-11-81